BİLİMSEL PROGRAM

30 Nisan 2021 Cuma
Lösemi Oturumu
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zafer Gülbaş, Prof. Dr. Osman İlhan
18:00 - 18:20 Akut Miyeloblastik Lösemi
Konuşmacı: Doç. Dr. Ebru Koca
18:40 - 19:00 Kronik Miyelositer Lösemi
Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Sönmez
19:00 - 19:20 Kronik Lenfositer Lösemi
Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Turgut
19:20 - 19:40 Tartışma
19:40 - 19:50 Ara
19:50 - 20:20 Uydu Sempozyumu
Eritropoietin Alfa: Myelodisplastik Sendromda Türkiye Klinik Gözlemleri
Moderatör: Prof. Dr. Fatih Demirkan
Konuşmacı: Doç. Dr. Volkan Karakuş
20:20 - 20:30 Ara
Plazma Hücre Hastalıkları Oturumu
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yıldız Aydın, Prof. Dr. Levent Ündar
20:30 - 20:50 Multiple Miyelom
Konuşmacı: Prof. Dr. Meral Beksaç
20:50 - 21:10 Primer Amiloidozis
Konuşmacı: Prof. Dr. Tülin Tuğlular
21:10 - 21:30 Waldenstrom Makroglobulinemisi
Konuşmacı: Prof. Dr. Naci Tiftik
21:30 - 21:50 Tartışma

1 Mayıs 2021 Cumartesi
Lenfoma Oturumu
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Burhan Ferhanoğlu, Prof. Dr. Muhit Özcan
09:00 - 09:20 Periferik T Hücreli NHL
Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa Yenerel
09:20 - 09:40 Mikozis Fungoides
Konuşmacı: Prof. Dr. Nil Güler
09:40 - 10:00 Hodgkin Lenfoma
Konuşmacı: Prof. Dr. Meltem Olga Akay
10:00 - 10:10 Ara
10:10 - 10:40 Uydu Sempozyumu
İmmunoterapiler ve R/R Klasik Hodgkin
Lenfomada Artan Nivolumab Deneyimleri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Meral Beksaç
Konuşmacı: Doç. Dr. Sinem Civriz Bozdağ
10:40 - 10:50 Ara
Lenfoma Oturumu
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Deniz Sargın, Prof. Dr. Gürhan Kadıköylü
10:50 - 11:10 Diffüz Büyük B Hücreli NHL
Konuşmacı: Prof. Dr. Aynur Uğur Bilgin
11:10 - 11:30 Mantle Hücreli NHL
Konuşmacı: Prof. Dr. Ali Ünal
11:30 - 11:50 Foliküler Lenfoma
Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Saffet Beköz
11:50 - 12:10 Marjinal Zone NHL
Konuşmacı: Prof. Dr. Emel Gürkan
12:10 - 12:30 Tartışma
12:30 - 13:30 Ara
13:30 - 14:00 Uydu Sempozyumu
Relaps Refrakter KLL’de Yeni Ufuklar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Turgut
Konuşmacı: Prof. Dr. Pervin Topçuoğlu
14:00 - 14:10 Ara
Kemik İliği Yetmezliği Oturumu
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hakan Göker, Prof. Dr. Mutlu Arat
14:10 - 14:30 Miyelodisplastik Sendrom
Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan
14:30 - 14:50 Aplastik Anemi
Konuşmacı: Prof. Dr. Pervin Topçuoğlu
14:50 - 15:10 Tartışma
15:10 - 15:20 Ara
Kronik Miyeloproliferatif Neoplazi Oturumu
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Oktay Bilgir, Prof. Dr. Muzaffer Demir
15:20 - 15:40 Primer Miyelofibrozis
Konuşmacı: Prof. Dr. Filiz Vural
15:40 - 16:00 Polistemia Vera
Konuşmacı: Prof. Dr. Yahya Büyükaşık
16:00 - 16:20 Esansiyel Trombositemi
Konuşmacı: Doç. Dr. A. Emre Eşkazan
16:20 - 16:40 Tartışma
16:40 - 16:50 Ara
Hematopoietik Kök Hücre Nakli ve Enfeksiyonlar Oturumu
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zafer Gülbaş, Prof. Dr. Ali Zahit Bolaman, Prof. Dr. Güray Saydam
16:50 - 17:10 Hematopoietik Malignitelerde Fungal Enfeksiyonlar
Konuşmacı: Prof. Dr. Alpay Azap
17:10 - 17:30 Hematopoietik Malignitelerde CMV Enfeksiyonları
Konuşmacı: Doç. Dr. Sinem Civriz Bozdağ
17:30 - 17:50 Sinüzoidal Obstrüksiyon Sendromu: Nasıl Yönetirim?
Konuşmacı: Prof. Dr. Ender Soydan
17:50 - 18:10 Tartışma
18:10 - 18:30 Akılcı İlaç Sunumu
Oturum Başkanı: Uzm. Dr. Güldane Cengiz Seval
Konuşmacı: Uzm. Dr. Uğur Şahin
18:30 - 18:40 Değerlendirme ve Kapanış